Otázka:

Ako sa určuje rod pri cudzích slovách a skratkách Enel, Bayer, McDonald´s, Accenture, OMV, IBM, BASF?

Heslá:

Enel, Bayer, dub, v Eneli, v Bayeri, vo foteli, v hoteli, na serveri, v kontajneri, McDonald´s, ´s, ideme do McDonaldu, je to hneď za McDonaldom, najeme sa v McDonalde, firma, spoločnosť, reťazec, prevádzka

Odpoveď:

Cudzie slová vrátane názvov zahraničných firiem sa v slovenčine zvyčajne skloňujú a ich gramatický rod aj skloňovací vzor sa určuje podľa zakončenia, pričom sa prihliada aj na výslovnosť. Napríklad názvy Enel Bayer sú v slovenčine mužského rodu a ako neživotné podstatné mená sa zaraďujú do vzoru dub. V genitíve jednotného čísla majú príponu -a – z Enela, z Bayera – a v lokáli jednotného čísla majú neživotné podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -el, -er príponu -i, teda v Eneli, v Bayeri (podobne ako vo foteli, v hoteli, na serveri, v kontajneri). Pomenovanie firmy McDonald´s sa v hovorovom jazykovom prejave skloňuje ako neživotné podstatné meno mužského rodu vzoru dub s tým, že sa v nepriamych pádoch vynecháva ´s, napr. ideme do McDonaldu, je to hneď za McDonaldom, najeme sa v McDonalde. V oficiálnom jazykovom prejave v prípade, že treba zachovať pôvodnú podobu názvu zakončeného na ´s, ktorá je nášmu jazyku cudzia, odporúčame vyhýbať sa skloňovaniu názvu firmy tak, že pred ním použijete druhové označenie firma, spoločnosť, reťazec alebo prevádzka. V spojeniach typu firma McDonald´s stačí skloňovať slovo firma a názov McDonald´s ostáva nesklonný. Rod takýchto spojení sa určuje podľa rodu druhového označenia (napr. firma McDonald´s = ženský rod, reťazec McDonald´s = mužský rod). Pri názve Accenture záleží na výslovnosti. Ak je to napríklad talianska firma a názov sa vyslovuje [ačentúre], pôjde o nesklonné podstatné meno stredného rodu. Názvy v podobe iniciálových skratiek, ktoré sa hláskujú (nezáleží na tom, či po slovensky, po nemecky ako OMV [ó-em-fau] alebo po anglicky ako IBM [aj-bí-em]), v slovenčine neskloňujeme. Ich rod sa zvyčajne určuje podľa významu skratky alebo sú stredného rodu. Skratky OMV a IBM Vám odporúčame používať v strednom rode (ak nie sú v spojení so všeobecným podstatným menom ako koncern OMV alebo spoločnosť IBM). Skratky ako BASF, ktoré sa nehláskujú, ale čítajú sa ako jedno slovo, majú rod podľa zakončenia. Slovo BASF je neživotné podstatné meno mužského rodu (vzor dub).

 


Otázka z 16. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Enel