Otázka:

Môže sa v slovenčine používať slovo newsroom? Aký má význam?

Heslá:

newsroom

Odpoveď:

 

Slovo newsroom zatiaľ nie je spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka. V angličtine má podstatné meno newsroom dva základné významy, a to „spravodajská redakcia, spravodajstvo“ a „čitáreň novín a časopisov“. V slovenčine sa začalo podstatné meno newsroom používať predovšetkým v prvom význame na pomenovanie (spravodajskej) redakcie alebo centra nového typu (s modernou multimediálnou technikou) napríklad v súvislosti s novým projektom vydavateľstva Ringier na Slovensku – integrovaným newsroomom. Výrazom newsroom sa novšie nahrádzajú (podľa nášho názoru zbytočne) v odkazoch na internetových stránkach zaužívané výrazy ako novinky, nové/najnovšie správy, aktuality a tento výraz sa začal používať aj na označenie tlačového strediska (tlačovéhocentra, presscentra), ktoré poskytuje služby akreditovaným novinárom na rozličných podujatiach.

 


Otázka z 13. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu newsroom