Otázka:

Je slovo zmerčiť spisovné?

Heslá:

zmerčiť, zočiť, zbadať, pobadať, zazrieť, spozorovať, postrehnúť, všimnúť si

Odpoveď:

 

České expresívne slovo zmerčiť sa v slovenčine hodnotí ako nespisovný výraz. Jeho spisovné ekvivalenty sú slová zočiť, zbadať, pobadať, zazrieť, spozorovať, postrehnúť, všimnúť si.

 


Otázka z 13. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmerčiť