Otázka:

Je pomenovanie cviku klik spisovné alebo je to kľuk?

Heslá:

klik, podpor, vzpor ležmo, kľuk, robiť kľuky

Odpoveď:

 

V spisovnej slovenčine sa slovom klik pomenúva iba stlačenie tlačidla na počítačovej myši alebo zvuk jemného šťuknutia. V súvislosti s pomenovaním cviku nazývaného aj podpor alebo vzpor ležmo sa slovo klik hodnotí ako slangový výraz (zo športového slangu) a jeho spisovným ekvivalentom je slovo kľuk (napríklad robiť kľuky, majster Slovenska v kľukoch). Slovo kľuk, ktoré sa obyčajne používa v plurálovej podobe kľuky, nájdete aj v 2. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená h – l, 2011).

 


Otázka z 13. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu klik