Otázka:

Je pomenovanie cviku klik spisovné?

Heslá:

klik, podpor, vzpor ležmo, kľuk, robiť kľuky

Odpoveď:

 V spisovnej slovenčine sa slovom klik pomenúva iba stlačenie tlačidla na počítačovej myši alebo zvuk jemného šťuknutia. V súvislosti s pomenovaním cviku nazývaného aj podpor alebo vzpor ležmo sa slovo klik hodnotí ako slangový výraz (zo športového slangu) a jeho spisovným ekvivalentom je slovo kľuk (napríklad robiť kľuky, majster Slovenska v kľukoch). Slovo kľuk, ktoré sa obyčajne používa v plurálovej podobe kľuky, nájdete aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011), ktorý je spolu s ďalšími lexikografickými príručkami dostupný na www. slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 13. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu klik