Otázka:

Ako sa skloňuje podstatné meno batata?

Heslá:

batata, žena, batat

Odpoveď:

 

Podstatné meno batata je v slovenčine ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve množného čísla má tvar batát, podobne ako chata – chát, lata – lát, komnata – komnát, strata – strát.

 


Otázka z 13. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu batata
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku