Otázka:

Kedy sa používa tvar zámena ony a kedy oni?

Heslá:

on, oni, ony

Odpoveď:

 

Ak tvarom zámena on odkazujeme na osoby mužského rodu (t. j. na životné podstatné mená mužského rodu), v nominatíve množného čísla má príponu -i oni, napríklad. Muži išli na vojnu. Oni musia brániť vlasť. Chlapi sú iní. Oni nemôžu pochopiť ženské uvažovanie. Ak však tvarom zámena on odkazujeme na podstatné mená ženského rodu, stredného rodu, na zvieracie podstatné mená či na neživotné podstatné mená mužského rodu, v nominatíve množného čísla má príponu -y – ony, napríklad Ženy ostali doma. Ony sa musia postarať o deti. Malé deti sú sebecké. Ony si myslia, že všetci ostatní sú tu pre ne. Vrabce čvirikali v konároch stromu. Aj ony si uvedomovali blížiacu sa zimu. Veľké stromy nedali malým stromčekom dýchať, ale ony sa húževnato ťahali za svetlom.

 

Zhrnutie: tvar oni s mäkkým sa používa v prvom páde množného čísla iba v súvislosti so životnými podstatnými menami mužského rodu. Pri ostatných podstatných menách sa používa tvar ony.

 


Otázka z 23. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu on