Otázka:

Správne je sexi šaty alebo sexy šaty?

Heslá:

sexi, sexy, príťažlivý, zvodný, atraktívny

Odpoveď:

 

Podľa súčasnej kodifikácie je spisovná podoba prídavného mena sexisexy a správne je spojenie sexi šaty aj sexy šaty. Pravopisná variantnosť slova sexi/sexy je spôsobená rozličnými cestami, akými sa tento výraz dostal do slovenčiny. V starších slovníkoch cudzích slov, ako je napríklad Slovník cudzích slov M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníkovej z roku 1979, sa uvádza iba podoba sexi s mäkkým ako nesklonné prídavné meno – slangový výraz utvorený od latinského slova sex. K staršej grafickej podobe sexi pribudla neskôr podoba sexy ovplyvnená cudzími jazykmi (presnejšie angličtinou, z ktorej sa prevzala podoba sexy aj do iných jazykov). V novších slovníkoch cudzích slov sa pri slovách sexi, sexy uvádza pôvod z latinčiny cez angličtinu. V súčasnosti teda existuje v slovenčine grafický dvojtvar sexi aj sexy, ale treba si uvedomiť, že v oboch prípadoch ide o výraz, ktorého používanie sa obmedzuje na neoficiálny jazykový prejav. Jeho štylisticky neutrálne ekvivalenty sú (podľa kontextu) výrazy príťažlivý, zvodný, atraktívny.

 


Otázka z 22. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sexi