Otázka:

Píše sa Slovenské Rudohorie alebo Slovenské rudohorie?

Heslá:

Slovenské rudohorie, Slovenský kras, Slovenský raj.

Odpoveď:

 

Názov geomorfologickej oblasti na strednom Slovensku Slovenské rudohorie sa píše s veľkým a malým r (pozri Pravidlá slovenského pravopisu, 2013). S malým začiatočným písmenom sa píšu aj druhé časti dvojslovných pomenovaní Slovenské stredohorie, Slovenský kras Slovenský raj.

 


Otázka z 23. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Slovenské rudohorie