Otázka:

Je slovo šmejdiť spisovné alebo existujú vhodnejšie ekvivalenty?

Heslá:

šmejdiť, snoriť

Odpoveď:

Sloveso šmejdit je české slovo a aj podoba s ť šmejdiť – sa v slovenčine hodnotí ako nespisovný čechizmus (podobne aj slová šmejd, šmejdilšmejdivý). České slovo šmejdit sa podľa kontextu prekladá do slovenčiny ako snoriť, ňúrať, prehľadávať, napr. namiesto spojenia šmejdiť po dome sa v spisovnej slovenčine používa spojenie snoriť po dome alebo sliediť po dome a spisovným ekvivalentom spojenia šmejdiť v skrini je spojenie ňúrať (sa) v skrini alebo snoriť v skrini. Podobne namiesto spojenia šmejdiť okolo domu treba používať spisovné spojenia ako brúsiť okolo domu alebo obšmietať sa okolo domu, či motať sa okolo domu.


Otázka z 19. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šmejdiť