Otázka:

Ako sa píše skratka spojenia spoločnosť s ručením obmedzeným?

Heslá:

spoločnosť s ručením obmedzeným, spol. s r. o.

Odpoveď:

 

Na skrátené vyjadrenie pomenovania formy spoločnosti spoločnosť s ručením obmedzeným sa v slovenčine používajú dve podoby skratky, a to buď spol. s r. o. (čiže slovo spoločnosť je skrátené na spol., predložka sa píše, samozrejme, bez bodky a slová ručením obmedzeným sa skracujú na r. o.), alebo skratka s. r. o., v ktorej s. je skrátená podoba slova spoločnosť, r. o. sú tak ako v prvom variante skrátenou podobou slov ručením obmedzeným.

 


Otázka z 17. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu spoločnosť s ručením obmedzeným