Otázka:

Ktorá predložka je správna: na internete alebo v internete?

Heslá:

internet, na internete, na sieti, v internete, v sieti

Odpoveď:

 

V súvislosti pomenovaním celosvetovej počítačovej siete internet možno použiť predložku na (na internete ako na sieti) aj v (v internete ako v sieti). Po počiatočnej rozkolísanosti v používaní predložiek na/v však v súčasnosti výrazne prevládajú spojenia s predložkou na, t. j. nájsť na internete, čítať na internete, sprístupniť na internete, reklama na internete, pripojiť sa na internet a pod. Aj v uvedených spojeniach odporúčame uprednostňovať predložku na, čiže dostupné na internete informácie na internete.

 


Otázka z 20. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu internet