Otázka:

Ako sa skloňuje slovo server?

Heslá:

server, cícer, éter, kráter, propeler, revolver, skener, zeler, dub, o serveri

Odpoveď:

 

Slovo server nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.juls.savba.sk. Toto slovo sa zaraďuje do skupiny rovnako zakončených prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu, ako cícer, éter, kráter, propeler, revolver, skener, zeler, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i (o serveri). Slovo server sa skloňuje takto: server – servera – serveru – server – o serveri – so serverom, v množnom čísle: servery – serverov – serverom – servery – o serveroch – so servermi. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať správnu podobu niečo sa pokazilo na serveri.


Otázka z 21. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu server