Otázka:

Ako sa skloňuje slovo server?

Heslá:

server, cícer, éter, kráter, propeler, revolver, skener, zeler, dub, o serveri

Odpoveď:

 

Slovo server nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na našej stránke www.juls.savba.sk – cez Pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky. Toto slovo sa zaraďuje do skupiny rovnako zakončených prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu, ako cícer, éter, kráter, propeler, revolver, skener, zeler,ktoré sa skloňujú sa podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i (o serveri). Slovo server sa skloňuje takto: server – servera – serveru – server – o serveri – so serverom, v množnom čísle: servery – serverov – serverom – servery – o serveroch – so servermi. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať správnu podobu niečo sa pokazilo na serveri.

 


Otázka z 21. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu server
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku