Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Dárius?

Heslá:

Dárius, bez Dária, k Dáriovi, bez Dáriusa, k Dáriusovi, Július, Júliusa, Markus, Markusa, skloňovanie, s Dáriom, s Dáriusom

Odpoveď:

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa pri mene Dárius uvádza skloňovanie s vynechávaním koncového -us, t. j. bez Dária, k Dáriovi, s Dáriom. Podľa databázy Slovenského národného korpusu sa však ukazuje, že v súčasnosti sa v jazykovej praxi častejšie skloňuje meno Dárius so zachovávaním koncového -us, t. j. bez Dáriusa, k Dáriusovi, s Dáriusom. Podobne sa dnes skloňujú zdomácnené mená Július – Júliusa či Markus – Markusa. Dva spôsoby skloňovania mena Dárius (t. j. Dária Dáriusa) sa uvádzali už v rámci dodatkov (kapitola Osobné mená) v 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka z roku 1968. Najmä v súvislosti so súčasnými nositeľmi mena Dárius nemožno odmietať skloňovanie tohto zdomácneného mena ani so zachovávaním koncového -us.

 


Otázka z 18. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dárius