Otázka:

Obyvateľ Sýrie je Sýrčan, prečo je obyvateľ Samárie Samaritán?

Heslá:

Samaritán

Odpoveď:

Názov obyvateľa Samárie v podobe Samaritán sa prevzal do slovenčiny z biblickej latinčiny (porov. v Biblii Evanjelium podľa Lukáša, Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi) – z latinského názvu Samaritanus. Toto obyvateľské meno nebolo odvodené od geografického názvu bežnými slovenskými príponami ako -an (Polynézia – Polynézan, Normandia – Normanďan), -čan a -ec (Sýria – Sýrčan, Nikózia – Nikózijčan, Malajzia – Malajzijčan, Nigéria – Nigérijčan, Kolumbia – Kolumbijčan Kolumbijec, Abesínia/Abesínsko – Abesínčan i Abesínec).


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Samaritán