Otázka:

Píše sa "diskomfort" alebo "dyskomfort"?

Heslá:

diskomfort

Odpoveď:

Slovo diskomfort sa dostalo do slovenčiny z angličtiny, pričom anglický výraz discomfort sa do slovenčiny prekladá podľa kontextu ako nepokoj, nepohodlie, nepohoda, pocit nepohodlia/nepohody, nepríjemný pocit, mierne bolesti.  Napriek tomu, že máme v slovenčine dostatok výstižných slovenských ekvivalentov, uchytil sa v našej lexike aj anglicizmus diskomfort. Toto slovo je utvorené predponou latinského pôvodu dis-, ktorá vyjadruje zápor, napr. harmónia – disharmónia, kolorácia – diskolorácia, konveniencia – diskonveniencia, a teda aj komfort – diskomfort (čiže pohodlie/pohoda/pokoj – nepohodlie/nepohoda/nepokoj). V takejto pravopisnej podobe s mäkkým i je slovo diskomfort spracované už aj v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008.

Dodávame, že v slovenčine máme aj veľa cudzích slov s predponou dys- s tvrdým y, ktorá je gréckeho pôvodu a má význam „oslabený, chybný, porušený“, napr.  dyslexia (porucha schopnosti čítať), dyslógia (porucha súvislej reči), dysgrafia (porucha schopnosti písať) či ľahká mozgová dysfunkcia (ľahké narušenie činnosti mozgu).


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diskomfort