Otázka:

Ktoré z uvedených spojení je správne: v úvode môjho listu, na úvod alebo úvodom?

Heslá:

na úvod

Odpoveď:

Zvrat úvodom svojho listu považujeme v kontexte spisovnej slovenčiny za  cudzorodý (ide o bohemizmus) a odporúčame Vám používať spojenia na úvod svojho listu (Vás všetkých pozdravujem), resp. v úvode svojho listu (som uviedla...). Pripomíname, že predmetu sa privlastňuje tvarom zámena svoj, t. j. (ja) na úvod svojho listu,nie môjho listu.


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na úvod