Otázka:

Možno použiť plurál slova iPad (tablet firmy Apple) v tvare ipady?

Heslá:

iPad

Odpoveď:

Názov tabletu firmy Aplle Inc. iPad (výslov. [ajped]) je názov produktu, čiže ide o vlastné meno. Z gramatického hľadiska sa v slovenčine slovo iPad zaraďuje medzi neživotné podstatné mená mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub, t. j. bez iPadu, k iPadu, o iPade, s iPadom, dva iPady a pod., napr. ponúkame dotykové tablety a iPady, nové iPady už budú vyrábať roboty alebo v škole začali používať iPady. Písanie slova ipad so všetkými písmenami malými zodpovedá apelativizovanej podobe, keď slovom ipad pomenúvame všeobecne rozličné druhy tabletov podobného typu aj od iných výrobcov, napríklad vo vete teraz všetci odložte ipady. 


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu iPad