Otázka:

Ako sa správne píše poslovenčený názov webovej stránky? Youtube alebo YouTube?

Heslá:

Youtube

Odpoveď:

Pri názve YouTube, resp. Youtube (výslovnosť [jutub]) nemožno hovoriť o „poslovenčení“. Tento anglický výraz sa v slovenčine používa v pôvodnej podobe (t. j. neprispôsobil sa slovenskému pravopisu) už aj preto, lebo ide o vlastné meno.

V rámci slovenského textu odporúčame uprednostňovať grafickú podobu Youtube, v ktorej sa píše veľké písmeno iba na začiatku slova, lebo táto podoba lepšie zodpovedá slovenskému pravopisu. Nemožno však vylúčiť ani používanie podoby YouTube.

Cudzie slovo Youtube/YouTube sa podľa výslovnosti (koncové e sa nevyslovuje) zaraďuje medzi neživotné podstatné mená mužského rodu vzoru dub, t. j. z Youtubu, o Youtube [jutube], s Youtubom.


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Youtube