Otázka:

Ako nazveme obyvateľa Osla?

Heslá:

obyvateľ Osla

Odpoveď:

            Obyvateľ Osla je Osločan, v ženskom rode Osločanka, príslušné prídavné meno má podobu osloský.

 

           

 

Pri nejasnostiach tohto typu je najjednoduchšie použiť elektronickú verziu našich slovníkov na adrese http://slovniky.korpus.sk. Nie sú tam, pochopiteľne, uvedené všetky mestá sveta, ale výber je pomerne široký.

 


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obyvateľ Osla