Otázka:

Hovorí sa vysoko si vážiť aj hlboko si vážiť. Tiež sa hovorí vysoko si ceniť. Môže sa povedať aj hlboko si ceniť?

Heslá:

vysoký, vysoko, vysoko si vážiť, vysoko si ceniť, veľmi, veľmi si vážiť, veľmi si ceniť, hlboký, hlboká jama, hlboký cit, hlboký dojem, hlboká úvaha, hlboká úcta, hlboko, hlboko žialiť, hlboko spať, hlboko ľutovať, hlboko prežívať

Odpoveď:

 Prídavným menom vysoký sa vyjadruje okrem iného aj miera a príslovka vysoko v ustálených spojeniach vysoko si vážiť, resp. vysoko si ceniť sa používa na vyjadrenie veľkej miery. Jej synonymom je príslovka veľmi (porov. veľmi si vážiť, veľmi si ceniť). Prídavným menom hlboký sa vyjadruje okrem rozmeru (hlboká jama) aj intenzita, napríklad v spojeniach hlboký cit, hlboký dojem, hlboká úvaha, hlboká úcta. Príslovka hlboko má okrem iného aj význam „s veľkou intenzitou, vo veľkej miere“, napríklad hlboko žialiť, hlboko spať, hlboko ľutovať, hlboko prežívať, hlboko si vážiť. Spojenie hlboko si niečo, niekoho vážiť sa uvádza pri hesle hlboko aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011). Spojenie hlboko si ceniť sa síce v jazykovej praxi občas používa (utvorené je zrejme analogicky so spojením hlboko si vážiť), ale v tomto prípade odporúčame uprednostňovať spojenie vysoko/veľmi si ceniť. V súvislosti s hodnotením, oceňovaním či cenením sa spravidla nepoužívajú výrazy hlboký, hlboko, ale vysoký vysoko.

 

 


Otázka z 06. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysoký