Otázka:

Dobrý deň, v slove denníček sa píše jedno alebo dve "n"?

Heslá:

denníček, denník

Odpoveď:
Keďže slovo denníček je zdrobneninou slova denník, zachováva sa v ňom zdvojená spoluhláska nn. Slovo denníček sa uvádza aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006.

Otázka z 24. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu denníček