Otázka:

Je správne spojenie "prvé tri začiatočné písmená"?

Heslá:

začiatočný, začiatočné písmeno

Odpoveď:

              Prídavné meno začiatočný má význam „stojaci na začiatku“. Spojením začiatočné písmeno sa označuje písmeno na začiatku slova, napríklad skrátené pomenovanie Európskej únie Únia sa píše s veľkým začiatočným písmenom.

 Tri po sebe nasledujúce písmená v slove možno nazvať tri začiatočné písmená slova alebo aj prvé tri písmená slova. Vo vete Prvé tri začiatočné písmená zo slova Tatry sú TAT sú duplicitne použité výrazy prvé začiatočné, ktorými sa vyjadruje ten istý význam, a nadbytočná je aj predložka zo (zo slova). Takisto treba opraviť písanie trojice písmen z TAT na Tat. Podoba TAT by zodpovedala grafickej podobe zápisu Prvé tri písmená slova TATRY sú TAT. Správna podoba vety, na ktorú ste sa spytovali, je Prvé tri písmená slova Tatry sú Tat. Ten istý obsah možno vyjadriť aj vetou Tri začiatočné písmená slova Tatry sú Tat.

 


Otázka z 14. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začiatočný