Otázka:

Keď po troch bodkách píšem čiarku, mám vynechať medzeru?

Heslá:

Veríme, že sa nám podarí vytvoriť stabilnú firmu..., ktorá bude prosperovať.

Odpoveď:

 

Keď sa za troma bodkami umiestňuje ďalšie interpunkčné znamienko (napr. čiarka, otáznik, výkričník), píše sa tesne (bez medzery) po troch bodkách, t. j. Veríme, že sa nám podarí vytvoriť stabilnú firmu..., ktorá bude prosperovať.

 


Otázka z 15. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Veríme