Otázka:

Je správne spojenie stavbu dohotoviť k 1. januáru?

Heslá:

predložka, k 1.januáru

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, sa pri predložke k, ku v rámci 3. významu uvádza, že sa ňou vyjadruje „priestorová alebo časová hranica“, napríklad stavbu dohotoviť k 1. januáru. Aj v spojení, na ktoré ste sa spytovali, možno na vyjadrenie časovej hranice – konca obdobia – používať predložku k, teda za obdobie k 30. 6. 2012. Predložka k sa používa na vyjadrenie časového ohraničenia (konca) predovšetkým v legislatívnych textoch a v administratívnom štýle. V bežnom jazykovom prejave sa časové ohraničenie deja vyjadruje väčšinou predložkou do (napr. za obdobie do 30. 6. 2012).


Otázka z 15. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu predložka