Otázka:

Ako sa skloňuje slovo router?

Heslá:

router, z routera, z routra, na routeri

Odpoveď:

 

Anglické podstatné meno router (výslovnosť [rúter]) sa prevzalo do slovenčiny ako odborný termín z výpočtovej techniky a v súčasnosti sa už uvádza aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (vydavateľstvo SAMO, 2008). Hoci v slovníkovom spracovaní sa pri neživotnom podstatnom mene mužského rodu router uvádza popri skloňovaní so zachovávaním samohlásky e (t. j. z routera) aj možnosť skloňovania s vynechávaním samohlásky e (z routra), odporúčame Vám zachovávať aj v nepriamych pádoch samohlásku e, tak ako sa to ustálilo pri väčšine novšie prevzatých slov typu skener, server, baner a pod. Slovo router sa zaraďuje do skupiny prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -er ako cícer, éter, kráter, revolver, skener, zeler, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i: na routeri. Slovo router sa skloňuje takto: router – (z) routera – (k) routeru – (vidím) router – (o) routeri – (s) routerom, v množnom čísle: routery – (z) routerov – (k) routerom – (vidím) routery – (o) routeroch – (s) routermi.

 


Otázka z 19. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu router