Otázka:

Ako v textoch používať anglické slovo homeschooling. Ide o vyučovanie detí doma, v domácom prostredí, a aj u nás sa používa čoraz častejšie. Mám ho používať v anglickom tvare (pričom viem, že čitatelia vedia, o čo ide, prípadne to v úvode vysvetlím) alebo mám v textoch používať uvedený viacslovný preklad?

Heslá:

homeschooling, domáce vyučovanie, vyučovanie doma

Odpoveď:

 

Používanie anglického výrazu homeschooling v slovenských textoch neodporúčame. Prekladať ho možno napr. výrazmi domáce vyučovanie, vyučovanie doma, vyučovanie v domácom prostredí.

 

 

 

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu homeschooling