Otázka:

Ako prepisovať meno ruského umelca v slovenčine? Podľa anglického prepisu Vladimir Malakhov alebo v podobe Vladimir Malachov?

Heslá:

Malakhov, Malachov, prepis ruských mien

Odpoveď:

 

Z jazykového hľadiska je nezmyselné prepisovať slovanské mená z azbuky (cyriliky) po anglicky (t. j. podľa anglického pravopisu), resp. používať anglické podoby mien ruských autorov. Prepis azbuky do slovenčiny, presnejšie do latinského písma používaného v slovenčine, má dlhoročnú tradíciu a v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) nájdete tabuľku s jednotlivými písmenami a hláskovými skupinami z ruštiny písanými v azbuke a s ich ekvivalentmi v slovenskom prepise. Trochu iné zásady platia v odborných a vedeckých písomnostiach (napr. v bibliografii, v dokumentácii a v knihovníctve), kde sa používa transliterácia cyrilských písmen do latinky podľa príslušnej technickej normy.

 

Ruskí občania mali aj v minulosti v pase okrem ruskej podoby mena aj podobu v latinke (písanú podľa francúzskeho prepisu, neskôr podľa anglického prepisu), ale v slovenských textoch sa uvádzali ich mená podľa slovenského prepisu. Dnes je v súvislosti s ruskými či ukrajinskými umelcami, z ktorých mnohí sú svetobežníkmi, nejasné, v akej podobe uvádzať mená tých, ktorí majú cudzie občianstvo a oficiálne používajú meno v anglickom prepise, ktoré je čímsi ako ich značkou. Táto otázka ostáva zatiaľ otvorená. Ak si ruský umelec (predpokladáme že ide o známeho tanečníka s medzinárodným pôsobením) vyslovene želá, aby sa v časopise uvádzalo jeho meno v podobe Vladimir Malakhov, bolo by zrejme zdvorilé rešpektovať jeho požiadavku (prípadne spomenúť aj podobu Vladimir Malachov aspoň v úvode). Podľa nášho prieskumu na internete sa v však slovenských textoch bežne používa aj podoba mena Vladimir Malachov, a to aj na oficiálnej stránke Slovenského národného divadla.

 


Otázka z 30. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Malakhov