Otázka:

Vo vete "Ako sa dostanem do mesta?" je sloveso dostanem sa v prítomnom čase alebo v budúcom čase?

Heslá:

dostanem sa, Ako sa dostanem do mesta?, dostať sa

Odpoveď:

 

Sloveso dostanem sa je tvar prítomného času dokonavého slovesa dostať sa. Vo vete Ako sa dostanem do mesta? vyjadruje sloveso budúci dej, ktorý sa pri dokonavých slovesách vyjadruje tvarom prítomného času.Dokonavé slovesá totiž majú iba dva tvary – tvar minulého času, ktorým sa vyjadruje, že dej sa už ukončil, napr. napísal, ušil, naučil sa, dostal sa (niekam),a tvar prítomného času, ktorým sa vyjadruje, že dej sa uskutoční v budúcnosti, pričom ide o uzavretý, zavŕšený dej, napr. napíše, ušije, naučí sa (porovnaj s tvarom prítomného času nedokonavých slovies píše, šije, učí sa, ktorým sa vyjadruje neuzavretý, nezavŕšený dej). Dokonavé slovesá teda vyjadrujú budúci dej tvarom prítomného času.

 


Otázka z 31. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dostanem sa