Otázka:

Prídavné mená cudzí, umelá, ľudský sú akostné alebo vzťahové?

Heslá:

cudzí, umelý, umelá, ľudský, byť k niekomu ľudský, neľudský, ľudské telo, neľudské telo

Odpoveď:

Prídavné mená cudzí umelý (v ženskom rode umelá) sú akostné prídavné mená, ktorými sa vyjadruje vlastnosť. Prídavné meno ľudský môže byť podľa spojenia a významu, v akom sa použije, buď akostné prídavné meno – napríklad v spojení byť k niekomu ľudský (= humánny, opak neľudský), alebo vzťahové prídavné meno napríklad v spojení ľudské telo (= telo človeka, opozitné spojenie neľudské telo sa nepoužíva).

 


Otázka z 31. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cudzí