Otázka:

Sloveso robili je plnovýznamové alebo neplnovýznamové?

Heslá:

robiť, robili

Odpoveď:

Činnostné sloveso robiť aj jeho tvar robili (3. osoba množného čísla) sú plnovýznamové slovesá.

 


Otázka z 31. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu robiť