Otázka:

Ako mám nazvať výrobok pozostávajúci z balenia dvoch kociek cukru? Je správne dvojkockový cukor? Môžem cukor v tvare valčeka označiť ako cukor ROND? Alebo by bol vhodnejší názov cukrové valčeky?

Heslá:

cukor ROND, rondel, valčekový cukor, dvojkockový cukor, cukrové valčeky

Odpoveď:

Pomenovanie výrobku – balenia dvoch kociek cukru – dvojslovným označením dvojkockový cukor je z jazykového hľadiska správne a významovo jasné. Na pomenovanie cukru v tvare valčeka neodporúčame použiť významovo nejasné označenie cukor ROND, aj keď motiváciou bolo pravdepodobne slovo rondel. Vhodnejší je názov so zhodným prívlastkom valčekový cukor (podobne ako dvojkockový cukor, kryštálový cukor, práškový cukor) alebo názov, ktorý uvádzate – cukrové valčeky. 


Otázka z 25. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cukor ROND