Otázka:

Má bicykel volant?

Heslá:

kormidlo bicykla

Odpoveď:

 

Spisovný odborný výraz podľa názvoslovnej normy je kormidlo bicykla, výrobcovia a predajcovia bicyklov by ho mali používať.

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2011) sa uvádza, že kormidlo je zariadenie na riadenie a udržiavanie smeru plavidla, letu lietadla, na udržiavanie smeru na bicykli a na motorke. V tomto slovníku sú zachytené aj výrazy kormán, resp. kormáň, ktoré sú charakterizované ako hovorové a zastarávajúce. Hovorový charakter má aj výraz riadidlá (na bicykli, motocykli), ktorý sa uvádza v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004).

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kormidlo bicykla