Otázka:

Plánujem spustiť kampaň na produkt, ktorý súvisí s plynatosťou. Ako by som mohol slušne a elegantne pomenovať prdenie?

Heslá:

prdieť, uvoľňovať vetry, plynatosť

Odpoveď:

Sloveso prdieť (čiže vypustiť plyny z konečníka, resp. vypustiť črevné plyny) má podľa Synonymického slovníka slovenčiny (2004) tieto synonymá: smradiť • bzdieť • bzdúriť • drístať • púšťať • pukať • trúbiť • strieľať (do gatí) • kadiť. Všetky uvedené výrazy sú však hodnotené ako expresívne až vulgárne, preto si ich ťažko vieme predstaviť v oficiálnej reklamnej kampani.

Zrejme najschodnejší by mohol byť výraz vypúšťať/uvoľňovať vetry. Možno použiť aj termín, ktorý ste spomenuli, čiže plynatosť.

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prdieť