Otázka:

Ak podstatné meno ŽELANIE je odvodené od slovesa ŽELAŤ alebo POZNANIE od slovesa POZNAŤ, aký tvar má podstatné meno od slovesa VEDIEŤ? Podotýkam, že bohemizmus vedenie, otrocky prevzatý z českého vědění, má v slovenčine celkovo tri iné významy.

Heslá:

vedieť, vedenie

Odpoveď:

Slovesá vedieťviesť majú rovnaký tvar odvodeného slovesného podstatného mena vedenie. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sú uvedené len významy, ktoré súvisia so slovesom viesť, keďže sa v jazykovej praxi používajú najčastejšie:

vedenie -ia s.

1. zariadenie spájajúce dva al. viacej tech. zdrojov: elektrické, trolejové v.; v. ústredného vykurovania

2. skupina ľudí, kt. niečo vedú, spravujú: (zvoliť) v. strany; adresovať v-iu závodu

3. vedúce postavenie (v súťaži ap.): dostať sa do v-ia; dvojgólové v. náskok dvoch gólov

Vo veľkom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa uvádza aj druhý význam slova vedenie, odvodený od slovesa vedieť (podobne je definovaný aj v Historickom slovníku slovenského jazyka VI, 2005):

vedenie2 -ia str. vedomosti, znalosti; poznanie: hlad po vedení (Chorv.); talenty vo všetkých odboroch ľudského vedenia a zamestnania (Vaj.); filozof a v ňom plnosť vedenia — múdry Aristoteles (Ráz.-Mart.)

V tomto význame sa slovo vedenie používa zriedkavejšie, väčšinou vo filozofických textoch.

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vedieť