Otázka:

Dobrý deň, používa sa výraz čím aj v inštrumentáli? Aký má tvar?

Heslá:

čím, čí, mojím

Odpoveď:

Slovnodruhové zaradenie slova čím (v základnom tvare) aj s príkladmi sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Slovo čím môže byť aj tvar inštrumentálu jednotného čísla opytovacieho zámena čo – S čím nie ste spokojní?, aj tvar inštrumentálu jednotného čísla opytovacieho zámena čí (v mužskom a strednom rode), napr. Čím kľúčom otvoríme dvere? Čím autom pocestujeme? (Mojím.)  

 


Otázka z 16. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čím