Otázka:

Ako sa volá človek, ktorý sa venuje parkúru? Je to parkúrista?

Heslá:

parkúr

Odpoveď:

Pomenovanie jazdeckej pretekárskej dráhy aj samotnej jazdeckej skokovej disciplíny parkúr má pôvod vo francúzskom pomenovaní parcours de chasse (prekážková dráha). Novšie pribudol v slovenčine (ako aj v iných jazykoch) k slovu parkúr ďalší význam, pomenúva sa ním športové zdolávanie prekážok v meste s akrobatickými prvkami, takzvaný mestský parkúr. Tento novší význam zatiaľ nie je v slovenských lexikografických príručkách spracovaný, ale máme dostatok dokladov na jeho používanie v jazykovej praxi. Športovca, ktorý sa venuje (mestskému) parkúru, možno nazvať parkurista alebo parkúrista. Pri odvodzovaní názvov osôb od názvu predmetu, ku ktorému majú vzťah, cudzou príponou -ista sa dĺžka v slovotvornom základe väčšinou krátila, napr. telefón – telefonista, klavír – klavirista, trombón – trombonista, seminár – seminarista, karikatúra – karikaturista,  folklór – folklorista, ale máme aj slová, v ktorých sa dĺžka zachovala, napr.  chór – chórista, tréma – trémista, scenár – scenárista, memoáre – memoárista. Pri pomenovaní športovca, ktorý sa venuje parkúru, je v slovenčine v súčasnosti frekventovanejšia podoba s dlhým ú – parkúrista.


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu parkúr