Otázka:

Je spisovné spojenie obtlačky na vajíčka?

Heslá:

obtlačok

Odpoveď:

V slovenčine máme podstatné meno obtlač s významom „spôsob tlače umožňujúci prenos obrázka na iný podklad“ a podstatné meno obtlačok s významom „obrázok zhotovený obtlačou“. Výraz obtlač sa používa väčšinou v polygrafii na pomenovanie techniky odtláčania obrázkov z matrice. Obrázok odtlačený z matrice sa nazýva obtlačok (obtlačok vysádzaného textu sa odborne nazýva obťah). Podobne aj vo výtvarnom umení sa výrazy obtlačok aj odtlačok používajú ako synonymá v súvislosti s obrazmi vytvorenými technikou rytia a tlače (drevorezmi, medirytmi, linorytmi, ihlorytinami a pod. alebo pečiatkovacou technikou).

Hotové obrázky, ktoré sa upevňujú (nalepujú) na iný podklad, sa po slovensky väčšinou nazývajú nálepky alebo samolepky (samolepiace nálepky). Aj nálepky, ktoré sa nanášajú tak, že sa vo vodnom kúpeli uvoľnia z papiera a prenesú sa na nový podklad, Vám odporúčame nazývať nálepky. Výraz obtlačok je síce doslovným prekladom českého výrazu obtisk (v Česku sa podobné nálepky predávajú pod názvom obtisky), ale v slovenčine nevystihuje podstatu daného pojmu.


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obtlačok