Otázka:

Ako je správne: Splnomocňujem k predaju a k úkonom s tým spojeným/spojenými?

Heslá:

splnomocňovať na

Odpoveď:

V slovenčine sa sloveso splnomocňovať pri vyjadrovaní účelu viaže s predložkou na s akuzatívom, t. j. Splnomocňujem na predaj a na úkony s tým spojené, resp. Splnomocňujem na predaj a na úkony spojené s predajom.


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu splnomocňovať na