Otázka:

Aký je písomný výraz pre slovo frenchising? Franchising alebo frenšíza? Potrebovala by som poznať aj podoby odvodených výrazov ako frenchisingový partner, licencia, teda ten, kto licenciu predáva, a ten kto licenciu kupuje.

Heslá:

franchising, franšíza, franchisingový, franchisor, franchisant

Odpoveď:

 

V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ) z r. 2006, v slovníkoch cudzích slov aj v ekonomických encyklopédiách sa uvádza slovo franchising [vysl. frenčajzing] ako ekonomický termín (ktorý sa k nám dostal z angličtiny, no pôvod má vo francúzštine) vo význame „marketingová metóda priemyselného a obchodného podnikania prenesením práva na používanie ochrannej známky a mena etablovanej firmy na inú firmu“. Popri slove franchising sa v menovaných príručkách uvádza aj slovo franšíza ako ekonomický a právnický termín vo význame „výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode, spoluúčasť: podmienená franšíza suma, do ktorej výšky poisťovňa neposkytuje poistné plnenie; nepodmienená franšíza dohodnutá suma sa odpočíta z náhrady škody“ a ako termín z oblasti finančníctva s významom „oslobodenie tovaru od colných alebo iných poplatkov; doklad o tom“. Uvedené termíny Vám odporúčame používať v podobách, v ktorých sú lexikograficky zachytené (posledné vydanie Slovníka cudzích slov je v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk), aj keď sa v praxi používajú v rozličných podobách a ich významy sa často zamieňajú.  

 

            Prídavné meno utvorené z podstatného mena franchising má podobu franchisingový, napr. franchisingová spoločnosť, franchisingová licencia, franchisingoví partneri. Vo význame „podnikateľský subjekt poskytujúci franchising inej firme spolu so svojou značkou“ sa v SSSJ uvádza výraz franchisor. Prijímateľ franchisingu, teda „nadobúdateľ franchisingovej licencie“ sa v rovnakom slovníku označuje slovom franchisant.

 


Otázka z 14. 08. 2011 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu franchising