Otázka:

Je správne certifikát na detský účet alebo k detskému účtu? Meno osoby, ktorej je certifikát venovaný, skloňujeme alebo nie? Názov funkcie riaditeľka pobočky za podpisom sa píše s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

certifikát, detský účet, riaditeľka pobočky, certifikát k detskému účtu

Odpoveď:

V slovnom spojení certifikát na detský účet/k detskému účtu možno použiť väzby s oboma predložkami. Ak ide o potvrdenie príspevku na účet, ktoré sa vydáva ako príloha, možno uprednostniť väzbu s predložkou k – certifikát k detskému účtu (v takom prípade možno navrhnúť aj formuláciu certifikát o príspevku na detský účet).

Vo väzbe pre Jána Mrkvičku sa meno prispievateľa skloňuje, názov funkcie riaditeľka pobočky za podpisom sa píše s malým začiatočným písmenom. 


Otázka z 11. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu certifikát