Otázka:

Zaujímalo by nás, s akým písmenom sa píšu označenia ako Zastupiteľstvo BBSK (Banskobystrického samosprávneho kraja), predseda BBSK, vedúca kancelárie predsedu BBSK, riaditeľ BBSK, odbor regionálneho rozvoja BBSK, hlavný kontrolór BBSK a pod.

Heslá:

zastupiteľstvo

Odpoveď:

 

 

Názov zastupiteľstvo sa píše s veľkým začiatočným písmenom vtedy, keď sa pri ňom uvádza názov kraja: Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Názvy funkcií sú všeobecné pomenovania, preto sa píšu s malým začiatočným písmenom: predseda BBSK, vedúca kancelárie BBSK, riaditeľ BBSK. Názvy odborov sa píšu s malým začiatočným písmenom: odbor regionálneho rozvoja BBSK.

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastupiteľstvo