Otázka:

Dobrý deň, chcela by som vedieť, prečo je odvodené prídavné meno od slova Habsburg habsburský a nie habsburgský. Prečo dochádza k vypadnutiu písmena g? Za odpoveď ďakujem.

Heslá:

Habsburg

Odpoveď:

Od cudzích názvov zakončených na spoluhlásku g a k tvoríme prídavné meno s vynechaním koncových spoluhlások z výslovnostných dôvodov, napr. Hamburg – hamburský, Göteborg – göteborský, Pchjongjang – pchjongjanský, Habsburg – habsburský; Helsinki – helsinský. V niektorých cudzích názvoch sa koncové -g zachováva, napr. Haag – haagsky, alebo sa alternuje so spoluhláskou ž, napr. Volga – volžský, Kongo – konžský. V domácich slovách sa koncové spoluhlásky k, g alternujú so spoluhláskou c, napr. Vrútky – vrútocký, Balog – balocký.


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Habsburg