Otázka:

Chcel by som sa spýtať, či je slovo "lehotník" zaradené do slovnej zásoby slovenského jazyka. Pri pátraní po aktuálnosti uvedeného slova som zistil, že bolo zaradené v Slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 - 1968. V súčasných kodifikačných slovníkoch som ho už nenašiel.

Heslá:

lehotník

Odpoveď:

Slovo lehotník s významom „zošit na evidenciu a sledovanie lehôt, termínov“ okrem staršieho Slovníka slovenského jazyka (2. zv., 1960) zachytáva aj Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011) ako administratívny výraz s charakterom profesionalizmu. Slovo lehotník patrí do spisovnej lexiky slovenčiny.


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lehotník