Otázka:

Prosím Vás, ako sa má správne vyslovovať v bežnom živote cudzie krstné meno Vivien? Vivijen, Vivi en - alebo Vivjen?

Heslá:

Vivien

Odpoveď:

Slovník anglických vlastných mien v slovenčine (M. Ološtiak – M. Bilá – R. Timková, 2006) uvádza pri anglickom ženskom mene Vivien výslovnosť [vivien].

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Vivien