Otázka:

Je vhodné používať anglické slovo stakeholder v odbornej práci? Alebo mám radšej zvoliť slovné spojenia typu zainteresovaná strana, zainteresovaný subjekt?

Heslá:

stakeholder, zainteresovaná osoba, spoluúčastník, spoločník, partner

Odpoveď:

V texte práce písanej v slovenčine odporúčame namiesto anglického slova stakeholder použiť slovenské ekvivalenty. Ako synonymá k výrazom zainteresovaná strana, zainteresovaný subjekt  možno (podľa kontextu, resp. obsahu práce) použiť aj výrazy zainteresovaná osoba, spoluúčastník, spoločník, prípadne partner.

 

 

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu stakeholder