Otázka:

Ako vytvorím prídavné meno od názvu mesta Sydney alebo ďalších zemepisných názov končiacich sa na -ey? Ako sa nazývajú obyvatelia danej krajiny?

Heslá:

Sydney, sydneyský, Guernsey, guernseyský, Sydneyčan, Guernseyčan

Odpoveď:

Pri tvorení prídavných mien od cudzích zemepisných názvov zakončených v písme na -ey [i] sa k celému (nesklonnému) názvu pridáva prípona -ský, pričom pred ňou vyslovujeme spoluhlásku [j], v písme y, napr. Sydney [sidni] – sydneyský [sidnijskí], Guernsey [gernsi], guernseyský [gernsijskí]. Pri tvorení obyvateľských mien sa pridáva prípona -čan, napr. Sydneyčan [sidnijčan], Guernseyčan [gernsijčan].


Otázka z 04. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sydney