Otázka:

Ako sa skloňuje slovo leader?

Heslá:

líder, leader

Odpoveď:

 Slovo leader už v slovenčine zdomácnelo, preto sa píše foneticky, teda líder. Podľa kontextu môže byť životné (vedúca osobnosť, hlavný predstaviteľ, jednotlivec alebo skupina osôb  s vedúcim postavením v rámci hodnotiaceho rebríčka rozličných súťaží) alebo neživotné (inštitúcia so silným postavením vo svojom odbore; firma ovládajúca určitú oblasť trhu).

Líder ako životné podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru chlap:

N. líder   /   lídri

G. lídra   /   lídrov

D. lídrovi   /   lídrom

A. lídra   /   lídrov

L. (o) lídrovi   /   (o) lídroch

I. (s) lídrom   /   lídrami

Líder ako neživotné podstatné meno sa vyskytuje oveľa zriedkavejšie a skloňuje sa podľa vzoru stroj. Napr. Firma XY a firma YZ patria medzi svetové lídre na farmaceutickom trhu.

 

 

 

 


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu líder