Otázka:

Píše sa Transsibírska magistrála s dvoma s? Má byť medzi nimi spojovník?

Heslá:

Transsibírska magistrála

Odpoveď:

 

            Prídavné meno transsibírsky sa píše s dvoma s bez spojovníka, keďže trans- je v tomto prípade polopredpona s významom cez, ktorá o. i. vyjadruje smer naprieč, z jednej strany na druhú (pozri heslo trans- na http://slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Transsibírska magistrála