Otázka:

Dobrý deň, ktoré z týchto výrazov je spisovné "isto" alebo "iste"?

Heslá:

isto, iste

Odpoveď:

Obidva varianty príslovky isto aj iste sú správne a uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 04. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu isto