Otázka:

Ako skloňujeme slovo muffiny?

Heslá:

mafin (muffin)

Odpoveď:

            Výraz muffin sa už v slovenčine používa v zdomácnenom tvare mafin. Keďže je to neživotné podstatné meno mužského rodu, skloňuje sa podľa vzoru dub:

 

N. mafin                                 mafiny

 

G. mafina                               mafinov

 

D. mafinu                               mafinom

 

A. mafin                                 mafiny

 

L. (o) mafine                          mafinoch

 

I.  (s) mafinom                        mafinmi

 

 

 

 

 

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mafin (muffin)